Тестове за добиване на Burst

 

Ето малко информация, какви скорости се постигат при използването на различни функции на процесора:

Параметри на системата с която са правени тестовете: 16TB, Ryzen 1600X, GTX970, CreepMiner 1.6.3

  • avx ~635MB/s
  • avx2 ~620MB/s
  • sse2 ~600MB/s
  • sse4 ~650MB/s
  • cuda ~100MB/s

Както се вижда, единствено при ползването на cuda се набюдават драснични разлики в скороста.

Ако искате да тествате скоростите на четене и запис под Windows, може да го направите със следните команди (под cmd):

winsat disk -read -seq -drive [driveletter]

winsat disk -write -seq -drive [driveletter]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.