PoC1 – > PoC2 стратегия за миграция

PoC1 – > PoC2 стратегия за миграция

Днес, therico666 един от PoC консорциум разработчиците, направи интересно изявление относно сратегията за миграция към PoC2. Ето по-важното:

След като излезе портфейла BRS 2.2.0, всички миньори ще имат няколко опции за миграция:
1) Трябва да имате нова версия на програма за добив, която да поддържа PoC2 (за момента няма обявени такива). Тя ще може да чете вече съществуващите PoC1 плотове, като PoC2 такива. Това е минимума което се изисква.
2) Като допълнение на 1), винаги е добра идея плотовете ви да са оптимизирани. Хубаво е да го направите, ако все още не сте. Оптимизираните плотове се познават по това, че последните две числа имат еднаква стойност. Пример:

14750531867371072502_0_1024_64 = НЕ оптимизиран
14750531867371072502_0_1024_1024 = оптимизиран.

3) Ако все още плотовете ви не са оптимизирани, може да ги конвертирате с този скрипт:

https://github.com/PoC-Consortium/Utilities/tree/master/poc1to2.pl

Направените тестове показват, че се справя добре както с PMR така и с SMR дискове. Скороста е около 4ч за TB, което в повечето случай е ограничено до скороста на диска, процесора не се товари (5% може би). Така, че може паралелно да конвертиране 5,10 или дори 20 диска паралелно с 1 процесорно ядро.

4) Миграцията от PoC1 -> PoC2 може да бъде направена по два начина: на място (плот файла се променя, без да е неонходимо допълнително свободно място) или copy-on-write (използва се втори HDD за плот файла). И двата метода имат своите предимства и недостатьци:

  1. метод “на място”
    – недостатъци: потенциално е по-бавен от copy-on-write; не може да се добиват монети докато се конвертира плот файла; ако стане нещо с компютъра ви и процеса бъде прекъснат, плот файла се счупва,загубва.
    +предимства: не е необходимо да имате допълнително свободно място/диск.
  2. метод “copy-on-write”
    – недостатъци: необходимо да имате допълнително свободно място/диск в зависимост от големината на вече плотнатият ви файл;
    +предимства: може да добивате монети докато оригиналният плот файл се конвертира; ако стане нещо докато върви процеса, вие ще загубите само време, но не и плот файла

Какъв тест ще бъде направен от PoC с миньора им от 300TB, когато дойде времето:
а) Поддържат обновен всичкият им софтуер и изчакват PoC2
б) Веднага след като PoC2 бъде активиран, времената им на четене ще се удвоят. Разполагат с 30 диска от по 10TB всеки, но са разпределени на няколко машини.
в) 4х50TB, 1x80TB и т.н Конвертирането ще стане машина по машина, като това ще отнеме около 40ч за 10TB дискове/плотове, но тъй като може да се конвертира в паралел (едновременно), машина с 50/80TB би била готова след 40ч.
След това ще пусне втора и т.н.

Като заключение стигаме до следните две възможнoсти:
а) В рамките на 8 дена ще бъде извършено конвертирането и ще започне добиване с пълният капацитет. През това време ще добиват с 220-250TB (ползване на метод “copy-on-write”)
б) Спиране на добива за 40ч и стартиране на паралелно конвертиране, след което ще може да се добива веднага с пълният капацитет, вместо да е необходимо 8 дена за това. Може и някакъв компромисен вариант между двата.

Заключение: метода “на място” ще е за предпочитане за малки миньорите

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *