BCO – нова POC екосистема за всички

В края на месец Януари ще бъде направенo разцепване на Bitcoin и от него ще се “роди” BitcoinOre. Какво общо има това с Burst ще попитате? Общото е, че новата монета ще се добива с помощта на хардискове, което ще засили вниманието върху монетите добивани по този начин. Очаква се това да повлияе положително на цената на Burst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *