Списък на пулове които ще подкрепят Dymaxion хард форка

 

PoCC 100-0

PoCC 50-50

PoCC 0-100

Website
100-0-pool.burst.cryptoguru.org
Website
50-50-pool.burst.cryptoguru.org
Website
0-100-pool.burst.cryptoguru.org
Operator
Proof of Capacity Consortium
Operator
Proof of Capacity Consortium
Operator
Proof of Capacity Consortium
 Split
Winner – 100%
Historical – 0%
 Split
Submitter – 50%
Historical – 50%
 Split
Submitter – 0%
Historical – 100%
 Fee
0.5%
 Fee
0%
 Fee
0%
 Maximum Deadline
86,400 (24 Hours)
 Maximum Deadline
31,536,000 (1 Year)
 Maximum Deadline
31,536,000 (1 Year)
 Minimum Payout
100 BURST
 Minimum Payout
100 BURST
 Minimum Payout
100 BURST
 Reward Recipient
12753605638793301951
 Reward Recipient
9225891750247351890
 Reward Recipient
888561138747819634
 Port
8124
 Port
8124
 Port
8124

BurstNeon

BTFG

Burst-Team 0-100

 Website
burstneon.ddns.net
 Website
burst.btfg.space
 Website
0-100.burst-team.us
 Operator
MrWho on Discord
 Operator
Valareos on Discord
 Operator
Haitch
 Split
Submitter – 20%
Historical – 80%
 Split
Submitter – 0%
Historical – 100%
 Split
Submitter – 0%
Historical – 100%
 Fee
0%
 Fee
1%
 Fee
1%
 Maximum Deadline
63,072,000 (2 Years)
 Maximum Deadline
No limit
 Maximum Deadline
94,608,000 (3 years)
 Minimum Payout
20 BURST
 Minimum Payout
Custom threshold or once per week
 Minimum Payout
500 BURST or 14 Days
 Reward Recipient
BURST-YXZW-JH7M-QKR9-9PKBN
 Reward Recipient
BURST-6YBP-TDPA-27KD-9MQVX
 Reward Recipient
BURST-YBW4-A3D3-LVUF-F9WVJ
 Port
8080
 Port
8124
 Port
8080

 

Burst-Team

 Website
pool.burst-team.us
 Operator
Haitch
 Split
Submitter – 60%
Historical – 40%
 Fee
2%
 Maximum Deadline
2,592,000 (30 days)
 Minimum Payout
300 BURST or 24 hours
 Reward Recipient
BURST-WRM9-F6JU-NVX5-D7VXS
 Port
8080

 


Не подкрепящи Dymaxion

 • burst.ninja
 • pool.burstminingclub.com
 • pool.burstnation.com
 • pool.burstcoin.space
 • burstpool.net
 • m.burst4all.com
 • pool.burst4all.com
 • burstpool.cloud
 • poolofd32th.club

Несигурни дали ще подкрепят Dymaxion

 • pool.burstpay.net
 • pool.burstcoin.ro
  (Will follow majority of community)

Няма известие от собствениците за намеренията им

 • fastpool.info
 • dobropool.com
 • burstcoin.ml
 • bibenwei.com
 • burstcoin.sk
 • deadline.uno
 • b.hpool.com

One thought on “Списък на пулове които ще подкрепят Dymaxion хард форка

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *