Сравнение на някой от големите пулове

Сравнение на някой от големите пулове

Опитахме се да пресметнем, колко приблизително ще печелите на ден, ако ползвате някой от големите пулове. Като забележка трябва да се спомене, че сметките не са на 100% точни поради ред причини. Идеята ни е да се вземат голям брой акаунти с почти еднакви TB и да се види в какви граници върви заработката им за ден.

Файла с резултатите се актуализира ежедневно и се добавят нови акаунт.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *