Трудност на мрежата- Net Diff

Здравейте,

В тази статия ще се опитаме да обясним основни параметри на  мрежата. Ще дадем и нагледни примери с които да онагледим реално как се случват изчисленията който се правят по време на минирането на BurstCoin.

1. Burst Genesis Block ( Block 0 ) – първи основен блок –  питали ли сте се защо е толкова важен?

Първия  блок е създаден на 11 август 2014г. Той е важен от гледна точка на това, че неговият параметър base target се използва за изчисление на трудността на мрежата.

Ето и линк към първият блокBlock 0 ): https://explore.burst.cryptoguru.org/block/3444294670862540038

 

Както забелязвате base target = 18325193796. Това число може да се нарече фундаментално. Ще видите по надолу защо.

2. Network Difficulty (Net Diff) – трудност на мрежата- трудността на мрежата характеризира колко сложна е математическата задача поставена пред миньорите. Така е направено, че средно на 4 минути да се изминира блок. Колкото повече миньори се появяват с течение на времето, толкова повече расте и трудността на мрежата. И това си има обяснение. Както сме коментирали, плот файловете на миньорите представляват образно лотарийни билети. Колкото повече лотарийни билети има в мрежата, толкова по голям е шанса определен миньор да изминира блок с определена математическа задача. Ако тази задача не се промени, а лотарийните билети растат, то ще се изминират блокове за секунди. Това би нарушило равновесието на мрежата, а именно да се изминират блокове средно на всеки 4 минути или 360 блока на ден. Тук се намесва параметърът base target.  Нека сега дадем точната формула за изчисление на трудността на мрежата:

 NetDiff  (трудността на мрежата) =  Block #0 (BaseTarget)  /  Block#N (BaseTarget) 

Нека онагледим с един пример:

Да изчислим трудността на мрежата за блок # 467373.

https://explore.burst.cryptoguru.org/block/10724919136734731656

Изчислената стойност от мрежата на base target  за блока е 42375.

Заместваме и получаваме:

NetDiff  = Block #0 (18325193796) / Block#467374 (42375) = 18325193796 / 42375 = 432452.95 Тб

Както казахме base target  се изчислява автоматично от мрежата. Тя следи времето за изминиране на последните 24 блока. Ако това време е по малко от 24 х 4 = 96 минути, base target се намалява от мрежата. Така се увеличава сложността на математическата задача поставена от мрежата. Ако времето е по високо, base target се увеличава. Във всеки експлорър може да се информирате за стойността на base target. Примерно за блок # 467000 стойността му е била 73270.

https://explore.burst.cryptoguru.org/block/17807267839282423020

Ще се опитате ли  да изчислите каква е била трудността на мрежата за блока? Дали получихте, че тя е била 250105.006 Tb ? Ако да – браво. Вече може сами да изчислите каква е била трудността на мрежата за всеки един блок, които желаете.

Запомнете: трудността на мрежата в Tb,  не представлява реални  дискове с плот файлове!!! Мрежата няма как да знае колко хора, с колко дискове участват в минирането за новия блок. Единственото, което следи е средното време за изминиране да е 4 минути. С това се обясняват и големите амплитуди между два последователни блока. Примерно подскок на мрежата с 70 Pb – блок Х изминиран за 10 секунди с трудност 250 Pb и следващият блок Х+1, изминиран с трудност 320 Pb. Мисля е ясно, че за 10 секунди е почти невъзможно да се включат 70 Pb реални дискове. Това е просто математически подскок, а не реален. 

 

Публикувано на 11.03.2018.

Burstcoin.website team