Какво е Добиване (mining) на Burst?

Добиването представлява прочитането на файл записан в хард диск на Вашия компютър. Файлът се записва (създава) със специална програма наречена плотер “plotter“. Самото прочитане пък става със специален софтуер наречен миниращ (mining program).

А какво представлява процеса по изкопаване на блок? Има един термин, който се нарича DEADLINES  ( краен срок ) и представлява времето, за което може да решите математическата задача поставена от мрежата. Ако сте с най-добър  DEADLINE и всички миньори се съгласят с това, защото няма по добър DEADLINE от Вашия, ще ви се даде правото да   изкопаете блока- или казано по друг начин да обработите всички транзакции които не са потвърдени.

Всичко се свежда до математика. Когато един блок е готов за “окомплектовка” , за да е справедливо към всички копачи се изпраща математическa задача, която трябва да се реши. Всички копачи сканират техните си плотове и търсят решение на задачата.  За всеки блок се определят следните параметри:

  1. Base Target ( основна цел)- представлява число, което се дава от мрежата в зависимост от трудността й. Така е изчислено, че средно да има блок за миниране на всеки 4 мин.
  2. Nonce (нонс ) – когато създавате плот файл, Вие генерирате нещо, което се казва нонс. Всеки нонс съдържа 256 Kilobyte данни, които се използват от миньорите за да изчислят своя личен Deadline. Всеки нонс има свой уникален номер в диапазона  0-18446744073709551615. Това число се използва и при създаването на нонса от така наречената Shabal  крипто/ hash  функция.
  3.  Scoop (позиция контейнер) – oпределя точно коя част от нонса да се прочете в плот файла. За всеки блок е произволно число в диапазона 0- 4095. Всеки един нонс се състой от 4096 номерирани позиции. Всяка позиция от своя страна има две Hash функции. Така получения образно казано контейнер с вградени в него функции представлява Scoop. 

Плотовете представляват така наречените HASH функции. Burst използва 256 bit версията на  Shabal, известна още като Shabal256. На който копач решението е най – кратко на база Base Target, Scoop и Nonce, той печели обработването “Изкопаването” на блока. От тук следва, че колкото Вашите DEADLINES са по малки толкова вероятността да изкопаете блока е по голяма.

Ето и един пример: в процеса на добиване, вие калкулирате scoop число със стойност от 0 до 4096. Нека предположим, че scoop числото ви е 42. Тогава вие трябва да отидете в scoop 42, nonce 1 и да използвате тази scoop информация за калкулиране на период от време, който се нарича DEADLINE. Този процес се повтаря за всички nonces, които имате на вашият диск. След като изчислите всички DEADLINES се избира този с най-ниската стойност.

Наградата:

За това, че участвате в процеса на миниране на монетата, ако спечелите блок ще получите награда. Към януари 2018г. наградата за спечелен блок е 1220 Burst монети. Към тази цифра добавете и таксата от всички транзакции, които са направени за съответния блок. Например, ако блока има 25 транзакции то наградата Ви ще бъде 1220 + 25 =  1245 Burst  монети.  Всеки месец наградата за спечелен блок се намалява с 5 %. За месец Февруари 2018г. тя ще бъде 1159 Burst  монети.

Съществуват два основни начина за добиване на Burst – самостоятелно  “соло” или в “басейн” с други потребители. Нека ги разгледаме малко по-подробно:

Соло – всичко, което “изкопаете” си остава за вас. Наградата за спечелен блок + таксите от транзакциите в блока. Тук минуса е, че се състезавате с много други потребители, които имат голямо дисково пространство за добив на Burst и съответно по-голям шанс да спечелят даден блок. Нека онагледим с един пример: като начален играч да кажем сте направили дисково пространство за копаене на монетата от 15 Tb. За месец Януари 2018г. средната трудност на мрежата е около 150 000 Tb. Това Ви дава шанс от 0,01 % да спечелите блок. Не е много нали.

https://explore.burst.cryptoguru.org/chart/supply/network_size

Въпреки, че шанса си съществува препоръчваме за стартови миньори с малко дисково пространство да използват опцията за pool добиване.

Копаене в басейни  (pools)  – нека да вземем за пример този пул:  https://50-50-pool.burst.cryptoguru.org/

 

Един pool  се характеризира с няколко важни параметъра:

  1. Номер ( ID ) на портфейлът му.  Например BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942. Когато искате да минирате в един pool  е необходимо да присвоите своите файлове (дискове) към този пул. Това става с т.н операция Reward Recipient. Чрез нея пула Ви приема за партньор в борбата за спечелване на блока.
  2. Current Block Sharesпредставлява процент от наградата, която получавате при спечелване на блок от пула. Тук участват всички миньори изпратили DEADLINE за текущия блок.  Ако имате DL = 100 seconds  и разпределението е такова, че тя печели блока за пула, то Вие ще получите награда равна на процента от Current Block Shares + процента от Historic Block Share.
  3. Historic Block Share –  представлява процент от наградата, която получавате при спечелване на блок от пула. Ако имате 1 % Historic Block Share, то при спечелване на блок (1220 монети) ще получите 12 монети. Определя се на база последно преминали  блокове заложени от пула- 100, 200 и т.н.
  4.  Тип пул (Pool Type) – всички басейни работят с различно съотношение между Current Block Shares и Historic Block Shares-  60/40%, 80/20%, 0/100% и други.
  5.  Минимална сума за изплащане (Minimum Payout) – отново различно за различните пулове- 100, 200, 500 монети. Някой пулове обвързват това правило и с дата на последното изплащане към Вас- 1 ден (360 блока), 7 дена (2520 блока) и др. Което от двете условия се случи първо то се изпълнява. Например:  Minimum Payout = 500 монети или последно плащане преди повече от 7 дена. Може да имате само 10 монети но ако последното Ви изплащане от пула е на повече от 7 дена ще Ви платят, въпреки че не удовлетворявате Minimum Payout.
  6. Максимален дедлайн приеман от пула (Deadline Limit)– различно за различните пулове. Колкото е по малко е това число (да не забравяме, че то се измерва в секунди), толкова пула е предназначен за миньори с много дисково пространство. Например пул с Deadline Limit = 86400 секунди (1 ден), може да се каже, че е предназначен за миньори с над 100 Tb, a пул с Deadline Limit = 25 920 000 секунди (1 месец)  е предназначен за по малки миньори с примерно с 5Tb. Има пулове, които дори наказват, ако не конфигурирате миньора си според изискванията им.
  7.  Такса на пула (Pool Fee) – представлява % вземан като такса от наградата на блока за обслужване и администриране на пула.

В нашия пример https://50-50-pool.burst.cryptoguru.org/  разпределението на монетите е в съотношение 50/50 при спечелване на блока. 50 % отиват за всички подали дедлайни в текущия рунд (Current Block Shares), а другите 50% за всички който имат участие с процент в Historic Block Share. Процентите който имате в Historic Block Share е на база последните 50 блока. Тоест колкото повече дедлайни сте подали през последните 50 рунда, толкова по голям е и % който получавате при спечелване на блок от пула.

Пример: Да кажем, че пула печели блок който има 25 транзакции. Спечелен е от миньора “IceCream”с дедлайн = 50 sec. Този миньор примерно има 1% в Historic Block Share, което означава, че през последните 50 блока е пращал други дедлайни формиращи този 1%. Дедлайна от 50 секунди формира наградата му в Current Block Shares на база всички останали миньори и техните дедлайни. Ако втория най-добър дедлайн на миньор от пула е много голям, да кажем 86400 секунди,  то  процента на “IceCream”  в Current Block Shares ще е много голям достигащ максималния от 100%. Математиката казва:

Обща награда за блока = 1245  Burst 

Награда разпределяна от пула: 1220  Burst  ( Транзакциите винаги се прибират от пула без да се разпределят. Гадно нали?)

Такса на пула (Pool Fee) = 0%

50 % Current Block Shares = 610 Burst  ( Миньора “IceCream” ще прибере да кажем 97 % от тази награда = 591.70 Burst)

50 % Historic Block Shares = 610 Burst ( Миньора “IceCream” ще прибере 1 % от тази награда = 6.10 Burst  )

Или с други думи “Сладоледа” ще прибере 597,80 Burst затова, че пула е спечелил блок благодарение на него.

Важно уточнение:

Вие печелите монети само ако пула спечели изкопаването на блока. Може да има ситуация в която давате примерно 2-ри най-добър дедлайн за целия BlockChain-например 58 секунди и пак да не вземете нито една монета ако пула е победен от друг потребител на друг пул с 40 секунди например. Тогава юзър на другия пул дори и без да е пратил дедлайн, може да вземе 100 и повече монети от разпределението на 50-те % ако има добро подаване на дедлайни през последните 50 блока.Пуловете по принцип работят така: плащат веднъж на 24 часа или при достигане на някакъв брой монети (в случая 100), което от двете условия се изпълни първо.