Експлоръри

Тук ще ви представим Burst Networt Explorers или така наречените мрежови регистратори на монетата. Функцията на тези браузър базирани скриптове е да показва актуална информация за състоянието на целия Burst Blockchain. Някой от основните са:

https://explore.burst.cryptoguru.org/

http://x.burstnation.com/monitor

http://explore.burstcoin.ro/winners

http://status.burstcontrol.com:7777/node

и т.н.

 

Основни характеристики са:

  1. Проверка на  Burst Blockchain- показва всички блокове до момента изкопани от миньорите заедно с всички транзакции в тях. Кой соло миньор или пул е изкопал съответния блок, както и обобщена информация за различни периоди от време – 24 часа, седмица и др. Така може да направите справка кой пул има най-голяма тежест в мрежата със спечелени блокове.
  2. Проверка на всеки един акаунт (account)-  тъй като Burst Blockchain е отворена система и няма нищо скрито покрито, то никой не може да ви подведе с грешна информация за състоянието на своя акаунт. Всичко може да проверите от няколко източника. От това колко пари има всеки акаунт, кога е създаден, на кого и кога е пратил пари, дали копае соло или в пул и колко блока е изминирал до момента.
  3.  Графики (Charts)-  много полезна информация представена графично за най-различни показатели на Burst Blockchain. Може да променяте диапазона от време, за което да се генерира графиката-от 1 ден до началото на стартиране на  Burst през октомври 2014г. Показатели като:

       4. Състояние на активите-  в Burst Blockchain може да се възползвате от услугата   Asset Exchange или обмяна на активи. Всеки срещу определена сума, която заплаща може да стартира актив с определен брой акции. Тези активи се анаунстват (промотират) в официалните форуми на монетата. Там се обяснява какво точно представлява актива, колко акции ще бъдат пуснати в обръщение за продажба, колко ще останат собственост на инициатора на актива, с какво се гарантира актива, какво е времето на актива, как ще се изплащат дивидентите и доста други въпроси.  Всеки актив има свой уникален ID номер, както и оферти за покупка и продажба листвани от притежателите на акции. Препоръчваме, ако не сте запознати добре с тази сфера да не инвестирате в нея. От друга страна точно този механизъм позволява да бъде реализирана измама от недобросъвестни инициализатори (issuers) на актива.

http://x.burstnation.com/assets

5. Пазар (MarketPlace) – 

Всеки портфейл има поле за пазар в лявото си меню. Тук може да продавате всичко, което считате, че някой би проявил интерес да купи за монети. От това да продавате предмети, сувенири, гифт карти за Amazon или Ebay, до напълно откачени идеи. Ето една например. Един от админите на BurstNation.com форума с име Adam Guerbuez (MikeTheMug или  MisterBurst) Ви предлага срещу 20 000 Евро услугата “Hookers And Blow With MikeTheMug for 1 Hour” представляваща среща с него в Montreal, Quebec, Canada, където да посетите женските платени услуги за 1 час. Тази услуга в пазара си има разбира се уникален номер и цена. Ако някой проявява интерес може да се възползва от услугата от портфейла си като въведе  ID на продавача в полето за търсене на артикулиSeller: BURST-GC5N-HHD8-F5LD-BJFN3. Сами виждате колко изобретателни са хората в намирането на финансови приходи. От друга страна нищo не ви гарантира, че ако закупите стоката от пазара вграден в портфейла Ви, селъра ще се окаже коректен и ще изпълни своята част от сделката, като Ви изпрати продукта. Използвате пазара на свой риск. Но все пак е забавно за креативни личности да листнат определена услуга или продукт с цел продажба.

http://x.burstnation.com/marketplace

6. Статус на мрежата  (Peers)- показва актуалното състояние на пиърите на мрежата.

https://explore.burst.cryptoguru.org/tool/observe

 

 

7. Краундфъндинг (Crowdfund)-  тази дума навлиза все по често и в българският разговорен език. Какво представлява това, може да потърсите значението й, но казано просто език, това е идея (бизнес, хуманитарна, семейна или друга) споделена пред определена група хора и за реализирането на която се събират средства. Опцията е достъпна отново от всеки портфейл от лявото меню. За намирането обаче на определена Краундфундинг идея  е необходимо да знаете нейния уникален ID номер. Затова те се промотират по форумите за да може хората лесно да я открият и спонсорират. Единствения експлорер, който аз съм намирал да показва обобщена  информация за Краундфъндинга е този:

http://status.burstcontrol.com:7777/crowdfund

 

Burstcoin.website team